Hem
Leica totalstation TS30

Vi erbjuder bland annat följande tjänster

 

Mättjänster inom bygg, anläggning.

Detaljmätningar, skanningar.

Relationshandlingar, volymberäkningar, terrängmodeller, maskinmodeller, utsättningar, inmätningar, lägeskontroll, etablering av stomnät/byggnät.

 Vi erbjuder bra mätpersonal med gedigen erfarenhet, kontakta oss för samtal & personliga cvn.

Mätchef visitkort

Mät & Markservice Sverige AB


Tele: 070-320 52 79

e-post: info@momsab.se